עסקאות רכישת קרקעות ב"מזומן", קומבינציה

המשרד מעניק קשת רחבה של שירותים בתחום המקרקעין והנדל"ן. 

עסקאות מכר דירות "יד שניה"- ייצוג מוכרים וקונים: למרבית האוכלוסיה, עסקת רכישת או מכירת דירה הנה 
העסקה הכי יקרה שהם מבצעים. פעמים רבות לעסקה מתלוות אמוציות רבות-בין אם זה זוג צעיר שרוכש את דירתו הראשונה ובדירה זו, יהפוך הזוג למשפחה ויגדל את ילדיו; בין אם זה זוג מבוגר שחלק לא מבוטל מחוויות חייו התנקז לתוך דירה זו אך לאחר שהגוזלים עזבו את הקן, מצא עצמו בתוך דירה גדולה שאינה מתאימה לצרכיו וכו'. 

כך או כך, עסקה כזו, שלעתים נראית כעסקת החלומות" עלולה להתגלות כמפח נפש גדול שיגרום לכם להפסד כסף לא קטם. גם אם עסקה נראית פשוטה ביותר, יכולה להתברר כמורכבת ביותר, שכן לעתים מתברר שהדירה כלל אינה רשומה או שהדירה שמתכוונים לקנות, רשומה על שם זוג שאחד מהם הלך לעולמו, אך הדבר לא בא לידי ביטוי ברישום בטאבו; לעתים העסקה רשומה רק ברשות מקרקעי ישראל ("המינהל") או שבכלל מדובר בבית צמוד קרקע, שיש בו חריגות בניה וכו'. 

כל מי שתחום עיסוקו במקרקעין בוודאי מסכים עם גישתנו כי כל עסקה הנה עולם בפני עצמו ואין "עסקה סטנדרטית". נכון הדבר שיש עסקאות פשוטות יותר ויש עסקאות מורכבות יותר, אך אין ספק שכל עסקה יש לבחון בציציות ולוודא שהלקוח, בין אם הוא מוכר ובין אם הוא קונה, מקבל את המטריה המשפטית הרחבה ביותר .  
בשנים האחרונות נערכה רפורמה משמעותית בתחום מיסוי המקרקעין –כך למשל, בוטל הפטור לדירת מגורים שאיפשר לבעלי דירות מספר דירות למכור דירה בפטור ממס שבח בכל ארבע שנים, שונה המיסוי במקרים מסויימים בהעברות ללא תמורה וכו' .  

 עליית מחירי הנדל"ן (במקרים מסויימים במכפלות מול מחיר הרכישה) גרמה לכך שחישוב לא נכון של הכדאיות הכלכלית של העסקה עקב תכנון מס קלוקל עלול לגרום להפסד של ממון רב. 
אשר על כן קיימת חשיבות ראשונה במעלה, כי עסקת המכר או הרכישה תלווה על ידי עורכי דין מקצועיים בתחום המקרקעין, שהם אף בעלי ידע במיסוי מקרקעין.
עסקאות רכישה מקבלן 

עסקת רכישה מקבלן הנה עסקה בעלת סיכון לא מבוטל, שמשום מה אנשים נוטים להקל בה ראש: בסופו של דבר הם מקבלים חוזה, שנראה להם כמו חוזה של בנק, שלכאורה לא ניתן לשנותו ויש עורך דין של הקבלן שעד לתיקון חוק המכר שילמו לו בין 1% ל-2% כך שהרוכשים סבורים שהם מוגנים ויכולים לישון בשקט. 
לצערנו, המציאות של לא מעט רוכשים בשנים האחרונות טפחה על פניהם והם גילו שאכן יש חוזה ויש עורך דין, אך החוזה, בדר"כ הוא חד צדדי ומגן רק על הקבלן, או שכפי שקבלן אחד התנסח באזניי: ללקוח יש רק זכות לשלם בזמן ולקבל את הדירה כשהיא תהיה מוכנה". 
אנחנו תמיד מתבדחים על כך שכאשר אדם קונה טרנטה ב-15,000 ₪ הוא יקח את המכונית לבדיקה במכון רישוי אך כאשר הוא הולך לרכוש דירה, שעליה הוא הולך להשקיע עשרות משכורות, להשתעבד במשך 25 שנים לבנק שיתן לו הלוואה הוא חוסך בשכר טרחת עורך דין, שיבדוק את זכויות הקבלן במקרקעין, יוודא כי מילא כדבעי את התחייבויותיו כלפי מי שעמו התקשר לצורך רכישת הקרקע (במידה שזו עדיין לא נרשמה על שמו מסיבה כלשהי) את הבטוחות שהוא נותן ויפעל לאזן בין הזכויות של הקבלן לזכויות הרוכש. 
מאחר שעו"ד אוסטרובסקי מייצג יזמים וקבלנים מזה שנים רבות ומנסח חוזים כאמור, הטיפול עבור רוכשי דירות (כמובן בפרוייקטים בהם אינו מייצג את היזם/קבלן) הינו טיפול יעיל וממוקד, המקבץ את כל העיזים המוכנסות בחוזה למכלאה אחת, המוצאת מתוך החוזה. 
פעמים רבות אנו שומעים את עורכי הדין של הקבלן מציינים בפנינו כי מעולם לא צירפו לחוזה מכתב הערות כה גדול ומקיף. 
אנחנו פשוט לא יודעים לעבוד אחרת-כל העבודה חייבת להיעשות ביסודיות ומקצועיות!!!

עסקאות רכישת קרקעות ב"מזומן", קומבינציה

המשרד מלווה עסקאות רכישת/מכירת קרקעות לצרכי ייזום לבניה למגורים, תעשיה ומשרדים.  
 הליווי נעשה למן שלב בדיקת זכויות בעלי הקרקע, ניהול מו"מ, עריכת תכנוני המס, התקשרויות עם קבלני ביצוע, הסכמי ליווי בנקאי, הסכמים עם רוכשי הדירות ורישום הבית המשותף וזכויות הרוכשים. 

מקרקעין ונדלן
Share by: