משפט מסחרי וליטיגציה

עריכת חוזים מסחריים, הסכמי מייסדים והסכמי שותפות בין גורמים ישראליים ובין גורמים בישראל ובחו"ל, הקמת חברות, בהתאם לצרכי הלקוח, תוך סיוע, במידת הצורך, ביעוץ מיסויי הדוק ממשרד אודי ברזלי.
כמו כן ניתן ייעוץ שוטף לחברות וגורמים מסחריים.

לעו"ד אוסטרובסקי ניסיון רב בהופעות בבתי המשפט בכל הערכאות ואף נחל הצלחה בתיקים מורכבים שהגיעו עד לפתחו של בית המשפט העליון. 

עו"ד אוסטרובסקי עוסק מזה שנים בקראטה (חגורה שחורה (דאן 1 ) ). הקרב המתנהל בזירה המשפטית מחייב מיומנויות הזהות לזירה באמנות לחימה זו: כך, בשלב הטרום המשפטי, יש לגבש אסטרטגיה וטקטיקות לצורך חתירה לנצחון, להשיג מודיעין טוב על מנת להכיר את היריב ולהתכונן היטב לדיונים. כמו כן יש לגלות יצירתיות ויכולת אילתור, במקרה שהצד השני מפתיע אותך במהלך לא צפוי והכל ברוח ספורטיבית ובהגינות.  
גם העובדה שעו"ד אוסטרובסקי יושב על כס השיפוט בדין המשמעתי, אשר ההליכים המתנהלים בפניו זהים להליך פלילי המתנהל בפני בית המשפט, לרבות הליכים מקדמיים, שמיעת עדים וכו', מסייעים בידו לקבל פרסקטיבה שיפוטית להליכים והדבר מן הסתם, בא לידי ביטוי בדרך ניהול ההליכים. 

משפט מסחרי וליטיגציה
Share by: