שירותי נוטריון

עו"ד אוסטרובסקי הינו נוטריון ומעניק שירותים נוטריונים. במידת הצורך, אנו מטפלים גם בהוספת אפוסטיל בבית המשפט.

במידת הצורך ובהתאם לדין, עו"ד אוסטרובסקי מגיע למענו של מבקש השירות ומטפל בהנפקת האישור הנוטריוני הנדרש במענו של מבקש השירות. 

תעריף השירותים הנוטריונים הינו אחיד לכל הנוטריונים בארץ ונקבע על ידי משרד המשפטים.  


השירות ניתן באופן כמעט מיידי, למעט תרגום שאינו באנגלית או רומנית, שניתן יום יומיים לאחר מכן
(תלוי בהיקף התרגום) . 

שירותי נוטריון
Share by: